Hoppa till innehåll
Media

Förfarandet med frigivning av livstidsfångar preciseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2010 11.10
Pressmeddelande -

Förfarandet med frigivningen av en fånge som dömts till fängelse på livstid ska i fortsättningen alltid förenas med en riskbedömning som görs i fängelset. Även övervakningen av den villkorliga friheten ska bli intensivare.

Ändringarna ingår i det lagpaket som anknyter till finslipningen av organisationsreformen inom brottspåföljdsområdet som trädde i kraft vid ingången av detta år. Lagpaketet överlämnas till riksdagen på fredagen den 3 december. De föreslagna ändringarna motsvarar de riktlinjer för åtgärder som justitieminister Tuija Brax presenterade tidigare på hösten.

Enligt förslaget ska beredningen av frigivningen av en livstidsfånge vara förenad med en bedömning av risken för att fången gör sig skyldig till våldsamt beteende och resultatet av bedömningen sänds till Helsingfors hovrätt som beslutar om villkorlig frigivning.

Resultaten av riskbedömningen ska också utnyttjas i planeringen och genomförandet av övervakningen av en livstidsfånge som friges. Övervakningen av villkorlig frihet ska också göras intensivare genom att den maximala tiden för sammanträffandena med övervakaren och intensivare vårdprogrammen som hör till övervakningen ökas från den nuvarande 12 timmar till högst 30 timmar i månaden.

Ytterligare upplysningar:
regeringsråd Leena Kuusama, tfn 09 1606 7734 och
ansvarig överläkare på psykiatriska sjukhuset för fångar, forskningsprofessor Hannu Lauerma, tfn 010 36 84951,
e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen