Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förhandsröstningen i presidentvalet börjar på onsdag

Justitieministeriet 9.1.2012 8.07
Pressmeddelande -

Förhandsröstningen i valet av republikens president inleds i hemlandet på onsdagen den 11 januari. Den sista förhandsröstningsdagen är tisdagen den 17 januari. Det finns sammanlagt 903 allmänna förhandsröstningsställen i Finland. Förhandsröstning ordnas bland annat på kommun- och stadshus, bibliotek och andra kommunala ämbetsverk.

Utomlands ordnas förhandsröstning den 11-14 januari. Många av förhandsröstningsställena utomlands är dock öppna under en kortare tidsperiod.

Det går att rösta antingen på valdagen eller på förhand. Väljarna ska ha med sig ett identitetsbevis med foto vid röstningen.

På förhand är det möjligt att rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. Till meddelandekortet som den röstberättigade har fått med posten har bifogats en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom den egna valkretsen. För information om förhandsröstningsställena och deras öppettider kan väljarna även besöka justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi eller ringa telefonservicen. Gratis telefonservice ges på svenska på numret 0800 9 4771 och på finska på numret 0800 9 4770.

Valdagen vid presidentvalet är söndagen den 22 januari. På valdagen kan väljarna rösta enbart på det röstningsställe som anges i meddelandekortet. Vallokalerna är öppna på valdagen mellan klockan 9 och 20.

Personer, vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. Också en närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får under vissa förutsättningar rösta vid hemmaröstningen. Anmälan om hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 10 januari före klockan 16.

Totalt 8 kandidater har ställts upp i presidentvalet. Om ingen av kandidaterna får majoriteten av de avgivna rösterna i den första omgången, förrättas en andra omgång på söndagen den 5 februari 2012. Den andra omgången förrättas mellan de två kandidater som fått flest röster vid den första omgången.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 09 1606 7572
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 09 1606 7620
e-post: fö[email protected]

På valwebbplatsen www.vaalit.fi publiceras under förhandsröstningsperioden information om antalet väljare som röstat på förhand i hela landet ca kl. 18 och kl. 21. Klockan 21 publiceras dessutom antalet väljare som röstat på förhand i valkretsarna och i kommunerna (enligt väljarens hemkommun). Under veckoslutet (lör.-sön.) uppdateras uppgifterna redan ca kl. 17.

Anna-Maja Henriksson