Hoppa till innehåll
Media

Förpliktande läkemedelsbehandling blir möjlig för personer dömda för allvarliga sexualbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2010 9.05
Pressmeddelande -

Regeringen föreslår att läkemedelsbehandling för sexualbrottslingar ska kopplas samman med verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff. I praktiken ska detta gälla sådana gärningsmän som är dömda för t.ex. grov våldtäkt eller grovt sexuellt utnyttjande av barn. Medicineringen ska i regel användas tillsammans med psykosocial vård och psykosocialt stöd.

Syftet med lagförslaget som överlämnades till riksdagen fredagen den 10 december är att förhindra återfall i sexualbrott. Internationella erfarenheter visar att upprepade sexualbrott kan förebyggas med medicinering som kraftigt nedsätter gärningsmannens sexuella förmåga och lust. Av de nordiska länderna har man längst erfarenhet av läkemedelsbehandling inom den danska fångvården.

Enligt propositionen ska läkemedelsbehandlingen kopplas till systemet med övervakad frihet på prov och villkorlig frihet. I praktiken ska fången påbörja läkemedelsbehandlingen redan under fängelsetiden. I allmänhet ska fången också redan i fängelset ha deltagit i ett program i syfte att minska sexualbrotten.

Läkemedelsbehandlingen ska alltid basera sig på den dömdes samtycke. För att behandlingen ska vara effektiv är det viktigt att den som är dömd för sexualbrott själv är motiverad att delta i behandlingen. Eftersom läkemedelsbehandlingen kan ha bieffekter, bör den dömde underrättas om dem innan behandlingen inleds.

Innan fången friges på prov under övervakning ska han förplikta sig att fortsätta med läkemedelsbehandlingen också under den villkorliga friheten. Om fången inte följer föreskrifterna om läkemedelsbehandlingen, ska friheten på prov kunna återkallas för viss tid eller helt och hållet eller så ska det kunna bestämmas att den villkorliga friheten delvis är förverkad.

Enligt propositionen ska beslut om läkemedelsbehandlingen för sexualbrottslingar fattas av läkare på Brottspåföljdsmyndighetens Psykiatriska sjukhus för fångar. Beslut om placering i övervakad frihet på prov ska fattas av Brottspåföljdsmyndighetens bedömningscentrum.

Under de senaste åren har 90-115 personer per år dömts till ovillkorligt fängelse för sexualbrott. Det uppskattas i propositionen att högst 10 fångar eller övervakade per år skulle delta i läkemedelsbehandlingen.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef Jarmo Littunen, tfn 09 1606 7784, lagstiftningsrådet Ulla Mohell, tfn 09 1606 7892, och
ansvarig överläkare på Psykiatriska sjukhuset för fångar, forskningsprofessor Hannu Lauerma, tfn 010 3684951, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen