Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Förslag: finansiering av en enskild terrorist ska kriminaliseras

Justitieministeriet
1.10.2020 14.07
Pressmeddelande

Regeringen föreslår ändringar i lagstiftningen om finansiering av terrorism. I strafflagen föreslås en ny bestämmelse enligt vilken det är straffbart att finansiera en enskild terrorist.

Det ska vara straffbart att tillhandahålla eller samla in medel för att finansiera en person som begår eller deltar i brott i terroristiskt syfte. Det föreskrivna straffet föreslås vara fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Enligt förslaget är också försök till finansiering av en terrorist straffbart.

Straffskalan för finansiering av en terroristgrupp ska enligt förslaget skärpas på motsvarande sätt så att straffet är fängelse i minst fyra månader och högst sex år. Enligt den gällande lagen är straffet för finansiering av en terroristgrupp böter eller fängelse i högst tre år.

På grund av ändringen av straffbestämmelserna för terroristbrott görs ändringar också i bl.a. bestämmelserna om hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information.

Det är nödvändigt att ändra lagstiftningen om finansiering av terrorism för att internationella rekommendationer ska kunna genomföras. Genom de föreslagna ändringarna säkerställer man också att straffbestämmelserna om finansiering av terrorism är heltäckande, tydliga och konsekventa.

Ytterligare upplysningar: Janne Kanerva, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 176, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)
 

Tillbaka till toppen