Hoppa till innehåll
Media

Förslag på remiss: Transparensen i val- och partifinansieringen ska förbättras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 27.6.2022 13.45
Pressmeddelande

Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till regeringsproposition som syftar till att öka transparensen i val- och partifinansieringen.

Man vill utveckla bestämmelser och förfaranden om redovisningen av val- och partifinansieringen på ett sådant sätt att redovisningarna ger en korrekt bild av sådan utomstående finansiering som eventuellt innebär bindningar. Målet är dessutom att stärka Statens revisionsverks rätt att övervaka kandidaternas redovisningar av valfinansieringen och att få uppgifter från tredje parter för detta ändamål. Ändringar föreslås i fyra olika lagar (valfinansieringslagen, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ). 

I valfinansieringslagen och partilagen föreslås flera ändringar. Bland annat ska kampanjtiden fastställas i lag, lån behandlas på samma sätt som valstöd och det rekommenderas att ett kampanjkonto inrättas. Dessutom förtydligas lagen så att också valfinansiering som överskrider kostnaderna för kampanjen ska anmälas och så att Statens revisionsverk får en möjlighet att få jämförelseuppgifter av dem som stött kampanjen och av dem som levererat tjänster och produkter till kampanjen. 

Genom ändringen av vallagen slopas den obligatoriska medlemsomröstningen.

Genom ändringen av lagen om medborgarinitiativ sänks åldersgränsen för europeiska medborgarinitiativ till 16 år. 

Utvecklingen av val- och partilagstiftningen är en del av demokratiprogrammet som samlar ihop regeringsprogrammets många åtgärder som främjar civilsamhällets verksamhet och delaktighet.

Propositionen grundar sig på den parlamentariska valarbetsgruppens förslag och riktlinjer. Propositionen är nu på remiss och man kan lämna ett utlåtande om den fram till den 22 augusti 2022 på Utlåtande.fi

Ytterligare information: Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 0295 150 248, [email protected]

Parlamentarisk valarbetsgrupp
Parlamentariska valarbetsgruppens betänkande 9.2.2022

Svarstiden för utlåtandet uppdaterad 27.6. kl. 16

Tillbaka till toppen