Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till fortsatta distansmöten för bolag, andelslag och föreningar har skickats på remiss

justitieministeriet
Utgivningsdatum 18.2.2021 17.14
Pressmeddelande

Det föreslås att giltighetstiden för den lag som gör det möjligt för bolag, andelslag och föreningar att ordna möten på distans ska förlängas. Den temporära lagen avses vara i kraft till slutet av juni 2022. Justitieministeriet har berett ett förslag i ärendet och förslaget är nu på remiss.

Syftet med förslaget är att förlänga giltighetstiden för den nu gällande temporära lagen så att börsbolag och First North-noterade bolag a helt på distans fram till utgången av juni 2022.

Även andelslag, föreningar och vissa finansiella företag får enligt förslaget tillåta distansdeltagande och anlitande av ombud vid sina årsmöten likaså fram till slutet av juni 2022. Det föreslås inga ändringar i tidsfristerna för när mötena ska hållas.

Syftet med förslaget är att säkerställa att mötena kan ordnas på ett säkert sätt också under coronaepidemin. Ett ytterligare mål är att samla in tillräckligt med information för att kunna bereda permanent lagstiftning som gör det lättare att delta i möten på distans.

Lagen avses träda i kraft i början av juli, då den nuvarande temporära lagen upphör att gälla.

Yttranden om förslaget välkomnas i e-tjänsten Utlåtande.fi fram till den 18 mars 2021.

Mer information: Jyrki Jauhiainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 074, [email protected]

Utlåtande.fi 
 

Tillbaka till toppen