Hoppa till innehåll
Media

Regeringen föreslår att självstyrelselagen för Åland ändras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.2.2019 10.20
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag till riksdagen överlämnat en proposition om ändring av självstyrelselagen för Åland. Ändringen gäller bestämmelserna om landskapet Ålands ekonomi.

Det ekonomiska systemet för landskapet Åland ska bygga på det nuvarande avräkningssystemet, men det ska göras smidigare än i dagsläget. I propositionen föreslås bestämmelser om att det till landskapet Åland ska återföras medel för finansiering av utgifter som hänför sig till självstyret genom ett avräkningssystem som påminner om det nuvarande systemet, men som ska kunna ändras smidigare än enligt det nuvarande systemet. Det nuvarande systemet för skattegottgörelsen föreslås bli ersatt med ett nytt skatteavräkningssystem. I och med reformen ska utgifterna för självstyrelsen för landskapet Åland i huvudsak finansieras genom det årliga avräkningsbeloppet, som grundar sig på statens bokslut och på den föreslagna skatteavräkningen.

Kommunikationsminister Anne Berner ansvarar för Ålandsärenden i regeringen.

Enligt den samsyn som råder mellan regeringen och Ålands landskapsregering är totalrevisionen av självstyrelselagen för Åland avsedd att slutföras under de valperioder som närmast följer på denna valperiod.

Avsikten är att den föreslagna ändringen ska träda i kraft vid ingången av 2021.

Ytterligare information: Janina Groop-Bondestam, lagstiftningsråd, tfn 02951 50334

Tillbaka till toppen