Hoppa till innehåll
Media

Regeringen drar tillbaka propositionen om ratificering av ILO:s konvention nr 169

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.1.2019 14.24
Pressmeddelande

Ratificeringen av ILO:s konvention nr 169 förs inte vidare under denna regeringsperiod. Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en skrivelse genom vilken den återtar regeringens proposition från år 2014 om ratificering av konventionen om ursprungsfolk och stamfolk i självstyrande länder. Till följd av andra lagstiftningsändringar är propositionen tekniskt föråldrad.

Propositionen om ratificering av konventionen lämnades till riksdagen för behandling 2014, men den hann inte behandlas före riksdagsvalet 2015. Propositionen är tekniskt föråldrad bland annat till följd av de lagändringar som gäller Forststyrelsen. Eftersom grundlagsutskottet redan har gett sitt utlåtande om ärendet, kan propositionen inte längre kompletteras.

Ratificering av ILO-konventionen skulle förutsätta att det bereds en ny regeringsproposition i samarbete med sametinget. Detta är i praktiken omöjligt under denna regeringsperiod. Justitieministeriet har förhandlat om ärendet med sametinget.

Beslutet att återta propositionen tar inte ställning till om konventionen ska ratificeras i ett senare skede.

Frågor som gäller ratificeringen av ILO:s konvention nr 169, den nordiska samekonventionen och reformen av sametingslagen ska övervägas av följande regering.   

Ytterligare upplysningar: Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50293, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen