Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nybyggnadsprojekt i Tavastehus fängelse börjar - Finland slutar använda celler utan toalett

Justitieministeriet
15.3.2018 13.35 | Publicerad på svenska 15.3.2018 kl. 14.33
Pressmeddelande

Projektet för att bygga ett nytt kvinnofängelse i Tavastehus börjar. Regeringens finansutskott förordade i dag justitieministeriets förslag till att bygga ett nytt fängelse.

I Tavastehus ska byggas ett modernt slutet kvinnofängelse med 100 fångplatser. Byggnaden ska placeras på Tavastehus fängelses nuvarande tomt. Det nya kvinnofängelset ska enligt planerna tas i bruk under hösten 2020.

Investeringskostnaderna för projektet uppgår till 34,1 miljoner euro. I det nya fängelset ska finnas 100 fångplatser, då det i Tavastehus fängelse i dagens läge finns platser för 112 fångar.

I det nya fängelset kan personalens arbetsinsats bättre än förut riktas på rehabilitering och förberedande arbete då arbetstiden inte längre behöver användas för överföring av fångar eller basservice. Målet är också att fångar i högre grad än i dag ska kunna utnyttja moderna tekniska lösningar bl.a. för studier, den dagliga verksamheten och kontakter med anhöriga.

- I det nya fängelset blir det lättare att ordna rehabilitering och förbereda kvinnliga fångar för ett liv utan brott. Målet är att alla fångar ska kunna aktiveras att t.ex. studera, delta i arbete som förbereder för livet utanför fängelset eller få missbrukar- och mentalvård, säger justitieminister Antti Häkkänen.

Möjligheterna att renovera Tavastehus fängelse har utretts i flera år. Det första rambeslutet om genomförande av ett ombyggnadsprojekt gjordes redan 2012. Det var dock inte möjligt att renovera fängelset som byggts 1972 så att det på bästa möjliga sätt skulle lämpa sig för kvinnliga fångar. Därtill uppskattades det att ett ombyggnadsprojekt skulle bli betydligt dyrare än att bygga ett nytt fängelse.

När det nya fängelset i Tavastehus tas i bruk finns det inte längre celler utan toalett i de finska fängelserna.

- Genom att sluta använda celler utan toalett förbättras läget för mänskliga rättigheter. Europarådets kommitté för förhindrande av tortyr och riksdagens biträdande justitieombudsman har upprepade gånger anmärkt på att det fortfarande finns celler utan toalett i Finland. Nu åtgärdas detta missförhållande, säger Häkkänen.

Mer information: Arto Kujala, överdirektör, [email protected], tfn.  0295 150408  

Antti Häkkänen
Tillbaka till toppen