Hoppa till innehåll
Media

Handbok för föräldrar till barn som blivit offer för brott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2013 7.13
Pressmeddelande -

Justitieministeriet har gett ut en handbok med information och råd om de centrala frågor som bör beaktas i en straffprocess med hänsyn till barnets bästa. Handboken Barn som brottsoffer är avsedd för föräldrar vars barn har blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott. Syftet är att förbättra ställningen för barn som blivit brottsoffer och främja förverkligandet av barns rättigheter.

Handboken innehåller råd för föräldrar som upptäcker eller misstänker att deras barn har blivit offer för ett brott. I handboken berättas också var och hur man kan få hjälp, stöd och ersättning. Handboken finns tillgänglig på webben, men de viktigaste punkterna har dessutom samlats i en tryckt broschyr. Broschyren finns tillgänglig bl.a. vid polisinrättningarna.

Handboken har utarbetats av en multiprofessionell arbetsgrupp med representanter för polisen, åklagarväsendet, domstolsväsendet, HNS rättspsykiatriska kunskapscentrum för barn och ungdomar, Finlands Psykologförbunds rättspsykologiska kommission, advokaterna samt de ministerier som saken gäller.

Handboken utarbetades som en del av den nationella handlingsplanen för grundläggande och mänskliga rättigheter och den ges ut på finska och svenska. Handboken har producerats i ett samarbete mellan justitieministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och inrikesministeriet.

Ytterligare upplysningar:
arbetsgruppens ordförande, konsultativ tjänsteman Mervi Sarimo, tfn 02951 50570,
arbetsgruppens sekreterare, planerare Elina Ruuskanen, tfn 02951 50418
e-post: [email protected]

På webbsidan finns även en illustrerad version av publikationen och en sammanfattad s.k. fickbroschyr i pdf-format.

Tillbaka till toppen