Hoppa till innehåll
Media

Handlingsprogrammet mot rasism tar sikte på ett jämlikt Finland

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2021 13.57
Pressmeddelande

Handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer godkändes idag som ett principbeslut av statsrådet. Programmet för samman regeringens åtgärder för att trygga ett Finland som är fritt från rasism.

Statsrådets handlingsprogram för att motarbeta rasism och främja goda relationer mellan olika befolkningsgrupper har nu offentliggjorts under namnet Ett jämlikt Finland. Programmet baserar sig på en lägesbedömning och evidensbaserad information om rasism och dess uttrycksformer i Finland. Handlingsprogrammet innehåller åtta centrala mål och för att nå dem har man ställt upp 52 åtgärder inom olika förvaltningsområden för åren 2021–2023.

Syftet med åtgärderna är bland annat att avveckla ojämlika strukturer i samhället, främja mångfalden i det finländska arbetslivet, stärka myndigheternas kompetens i fråga om likabehandling, öka medvetenheten om olika former av rasism, utveckla forskningen om rasism samt systematiskt ingripa i hatpropaganda. Genom åtgärderna skapas dessutom förutsättningar för en politik för goda relationer mellan befolkningsgrupper både lokalt och på det riksomfattande planet.

Lokala aktörer i nyckelposition

Likabehandling förverkligas i människors vardag och därför spelar kommunerna en viktig roll för att skapa jämlika möjligheter, en trygg vardag och naturliga möten mellan människor med olika bakgrund. I handlingsprogrammet mot rasism betonas därför betydelsen av lokala åtgärder, och man vill allt bättre stödja kommuner och andra aktörer i att bygga upp goda relationer mellan olika grupper bland befolkningen och i att arbeta mot rasism.

- Att beslutsamt främja antirasism och goda relationer mellan befolkningsgrupper stärker den positiva utvecklingen av hela samhället. Handlingsprogrammet har utarbetats tillsammans med myndigheter, aktörer i det civila samhället och ungdomar. Vi alla behövs för att skapa förändringar i samhället, konstaterar justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Åtgärderna i handlingsprogrammet genomförs som en del av statsminister Sanna Marins regeringsprogram. De finansieras dels genom att omrikta befintliga anslag, dels genom att utnyttja EU-finansiering. 

Ta del av handlingsprogrammet:
Ett jämlikt Finland – Statsrådets handlingsprogram mot rasism och för goda relationer

Mer information: 
Katriina Nousiainen, specialsakkunnig 0295 150 275, [email protected]
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534 [email protected]

Tillbaka till toppen