Hoppa till innehåll
Media

Behandlingen av personuppgifter inom Brottspåföljdsmyndigheten preciseras från början av november

justitieministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2015 9.56
Pressmeddelande

Preciserade bestämmelser om behandlingen av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten träder i kraft vid ingången av november. Bestämmelserna har samlats i en ny lag som syftar till att beakta det ökade behovet av informationsutbyte mellan myndigheterna och kraven på skydd för integriteten.

De uppgifter som ska antecknas i Brottspåföljdsmyndighetens register och förutsättningarna för utlämnande av dessa uppgifter anges nu på ett noggrannare avgränsat sätt än tidigare. I lagen finns också mer detaljerade bestämmelser än tidigare om vilka uppgifter som kan lämnas ut, till vilka aktörer och för vilka ändamål uppgifter får utlämnas samt vilka personer uppgifterna kan gälla. Avsikten är att informationsutbytet mellan myndigheterna endast sker på vissa lagstadgade och noggrant avgränsade villkor.

Målet är att göra den praktiska verksamheten smidigare och garantera enhetliga förfaranden.

Till Brottspåföljdsmyndighetens personregister hör bland annat verkställighetsregistret, övervaknings- och verksamhetsregistret, säkerhetsregistret med uppgifter om dömda, fångar och intagna i straffanstalter samt besökarregistret.

Ytterligare upplysningar:
regeringssekreterare Anne Hartoneva, tfn 02951 50344
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen