Hoppa till innehåll
Media

Lättare med företags- och investeringsverksamhet i personbolag

justitieministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2015 14.09
Pressmeddelande
Ändrade bestämmelser om verksamheten i öppna bolag och kommanditbolag (personbolag) träder i kraft i början av 2016. Genom ändringarna blir det lättare att avtala om personbolagets bolagstid, upplösning av bolaget och inlösen av bolagsandel.

I och med reformen kan man i bolagsavtalet, på ett sätt som är bindande för bolagsmännen, i vissa fall komma överens om en över tio års bolagstid. Det här gör det lättare att använda personbolag för företags- och investeringsverksamhet som kräver långsiktiga investeringar. Bolagsmännen kan också avtala om upplösning av bolaget och om inlösen av en bolagsmans andel smidigare än för närvarande.

Sättet att bilda ett personbolag blir också klarare i och med att öppna bolag och kommanditbolag, i likhet med andra bolagsformer, uppkommer genom registrering. I den gällande lagen förutsätts inte registrering, utan ett personbolag kan bildas till exempel genom att två personer ingår ett muntligt avtal. Också ändringar i ett personbolags bolagsavtal träder i fortsättningen i kraft genom registreringen.

Oregistrerade personbolag som har bildats före lagens ikraftträdande ska anmälas för registrering inom två år och oregistrerade ändringar i bolagsavtalet som det fattats beslut om före lagens ikraftträdande inom fem år från ikraftträdandet. Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen finns det ett hundratal oregistrerade personbolag. De kommer att informeras om behovet av registrering.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220,
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558,
e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen