Hoppa till innehåll
Media

Henriksson: Brottet mot liv i Riihimäki fängelse ska utredas också med tanke på fängelsesäkerheten

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.5.2014 10.18
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har redan bett Brottspåföljdsmyndigheten att göra en utredning om brottet mot live som skedde i Riihimäki fängelse på torsdagen. - Jag förhåller mig mycket allvarligt till vad som hänt och vill grundligt utreda saken också när det gäller övervakning av verksamheten i fängelset.

- I samband med händelser av denna typ är det ytterst viktigt att utreda på vilket sätt förfaringssätten ytterligare kan utvecklas för att förbättra säkerheten i fängelserna.

- Risken att fångarna begår våld bedöms för närvarande noggrant redan när fången placeras i fängelse. Den interna och yttre säkerheten i fängelserna är något man inte kan pruta på trots att man annars måste genomföra nedskärningar i statsfinanserna, betonar Henriksson.

Brott mot liv begås sällan i fängelserna. Föregående gång skedde detta år 2005 och före det år 2001.

Polisen utreder brottet och kommer att informera om det.

Ytterligare upplysningar:
avdelningschef Arto Kujala, tfn 02951 50408

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen