Hoppa till innehåll
Media

Henriksson: Brottsofferavgiften tryggar stödtjänster för brottsoffer

justitieministeriet
Utgivningsdatum 5.2.2014 12.02
Pressmeddelande -

Enligt justitieminister Anna-Maja Henriksson leder ibruktagandet av en brottsofferavgift i framtiden till en avsevärt förbättrad ställning för personer som utsätts för brott. I sitt tal på Brottsofferjourens 20-års jubileumsseminarium i Helsingfors den 5 februari berättade hon att justitieministeriet har inlett reformens lagberedningsarbete.

– Trots att man under de senaste åren strävat efter att förbättra brottsoffrens ställning på många olika sätt, är det ännu mycket som återstår för att trygga alla brottsoffer jämlik tillgång till ändamålsenliga stödtjänster. Bristen på kontinuerlig finansiering och osäkerheten om huruvida finansieringen fortsätter utgör ett stort problem för föreningarna som driver stödtjänsterna.

– I ekonomiskt svåra tider är det speciellt viktigt att vi tar hand om de människor som behöver samhällets stöd allra mest. Personer som utsätts för brott är en av dessa grupper, betonade Henriksson.

– Brottsofferavgiften är en helt ny finansieringsmodell där brottsförövaren är skyldig att delta i finansieringen av stödtjänster för brottsoffren. Avgiften som tas ut av brottsförövaren utgör en ny inkomstkälla för brottsoffertjänsterna. Avgiften ska användas för att täcka en del av stödtjänsternas kostnader, konstaterade Henriksson.

När regeringen förra hösten godkände det strukturpolitiska programmet beslöts också att ansvaret för skyddshemmen ska överföras till staten från och med början av 2015.

– Ansvaret för finansieringen av skyddshemmens tjänster överförs till staten, vilket jag hoppas garanterar att enskilda kommuners ekonomiska förhållanden eller upphandlingsprinciper inte längre hindrar någon från att söka sig till ett skyddshem. Med det samma kommer det att föreskrivas i lag om skyddshemmen, vilket för sin del också är en betydande förbättring i jämförelse med nuläget, sade Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Robin Harms, tfn 02951 50176
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen