Hoppa till innehåll
Media

Henriksson i Washington: Utnyttjande av barn på Internet måste bekämpas med internationellt samarbete

justitieministeriet
Utgivningsdatum 1.10.2014 6.59
Pressmeddelande -

- Internationellt samarbete är absolut nödvändigt i kampen mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet, eftersom förövarna agerar utan hänsyn till statsgränserna, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i Washington.

Henriksson höll ett inlägg på ministermötet om bekämpning av sexuellt utnyttjande av barn på Internet. Finland har tillsammans med 53 andra länder förbundit sig till frågan via ett internationellt nätverk (Global Alliance against Child Sexual Abuse Online).

På mötet antog ministrarna en gemensam deklaration om att underlätta internationellt samarbete vid förundersökningen av dessa typer av fall.

- Vi behöver effektivare samarbete mellan behöriga myndigheter och effektivare internationell rättshjälp för att garantera att länderna som deltar i alliansen kan snabbt delge nödvändiga uppgifter och bevis, betonade Henriksson.

Målet med Global Alliance-nätverket är både att effektivare identifiera och hjälpa offren och att effektivare identifiera och väcka åtal mot förövarna. Samarbetet syftar också till att öka medvetenheten om de risker som barn kan utsättas för på nätet.

I Finland har information om riskerna spridits till exempel genom nätpolisverksamheten och genom kampanjer som ordnats av frivilligorganisationer.

- Utgående från våra praktiska erfarenheter i Finland har vi kunnat konstatera att myndigheterna, medborgarsamhället, frivilligorganisationerna och Internet-tjänsteleverantörer måste samarbeta för att nå hållbara resultat i kampen mot denna typ av brottslighet, sade Henriksson.

Henriksson påminner också om att för att stöda barn som offer, samt barnets familj, behövs det ett aktivt tvärsektoriellt samarbete mellan myndigheter, så som polis, åklagare, skola, dagvård samt mental- och hälsovård.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Mia Wikström, tfn +358 2951 50300
överdirektör Asko Välimaa, tfn +358 2951 50248
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen