Hoppa till innehåll
Media

Henriksson: Postens information bör finnas både på finska och svenska

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2015 11.30
Pressmeddelande

Information om posttjänster bör finnas på både finska och svenska oberoende av hur man sprider den anser justitieminister Anna-Maja Henriksson. Posten, som är ett statligt bolag, har börjat dela ut oadresserad reklam på finska i en ficka som heter Postinen. Förutom reklam innehåller Postinen även information om posttjänster och deras användning. Statliga bolag har under vissa förutsättningar en skyldighet att betjäna och informera allmänheten på både finska och svenska.
 

- Det är viktigt att de statsägda bolagen föregår med gott exempel när det gäller språklig information och service. I detta fall handlar det om mycket centrala tjänster för allmänheten och informationsbladet har bred spridning, säger Henriksson.

Postinen utkommer ofta och nåbarheten torde vara betydligt större än postens andra informationskanaler eftersom den delas ut i postlådor och innehåller färsk information.

Enligt språklagen ska statliga bolag betjäna och informera allmänheten på finska och svenska i den omfattning det behövs med tanke på verksamhetens art och saksammanhanget och på ett sätt som enligt en helhetsbedömning inte kan anses oskäligt för bolaget. Ju större marknadsandel ett bolag har, desto mer förpliktande är det att betjäna på båda språken.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Mia Wikström, tfn 02951 50300
språkrättsråd Corinna Tammenmaa, tfn 02951 50181

 
 
Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen