Hoppa till innehåll
Media

Hovrätternas system med tillstånd till fortsatt handläggning utvidgas från och med början av oktober

justitieministeriet
Utgivningsdatum 9.4.2015 11.28
Nyhet

Hovrätterna tog år 2011 i bruk systemet med tillstånd till fortsatt handläggning vid hovrätterna. Nu utvidgas systemets tillämpningsområde. Från och med början av oktober blir tillståndssystemet tillämpligt i alla tvistemål och ansökningsärenden samt i största delen av alla brottmål.

Avsikten är att republikens president stadfäster ändringarna som har samband med reformen i morgon fredagen den 10 april så att de träder i kraft den 1 oktober 2015. Reformen skapar klarhet i tillståndssystemet och flyttar tyngdpunkten i rättegången allt mer tydligt till tingsrättsbehandlingen.

I praktiken betyder systemet med tillstånd till fortsatt handläggning att alla tingsrättsavgöranden fortsättningsvis får överklagas hos hovrätten, men att ett besvär tas upp till fullskalig handläggning endast om hovrätten meddelar tillstånd till fortsatt handläggning i ärendet. Beslutet om huruvida tillstånd beviljas fattas utifrån det skriftliga rättegångsmaterialet.

Från och med början av oktober krävs tillstånd till fortsatt handläggning i alla tviste- och ansökningsärenden. De vanligaste ansökningsärendena är besvär över beslut som gäller betalningsoförmåga och utsökning.

I brottmål ska svaranden, åklagaren och målsäganden fr.o.m. början av oktober behöva tillstånd till fortsatt handläggning, om den svarande har dömts till fängelse i högst åtta månader. Om straffet har varit strängare än detta, behövs tillstånd inte.

Närmare upplysningar:
lagstiftningsrådet Maarit Leppänen, tfn 02951 50276, e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen