Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hur mår den finska rättsstaten? Frågan diskuteras på ett seminarium som justitieministeriet ordnar den 11 november

Justitieministeriet
4.11.2021 15.03
Nyhet

Hur står det till med den finska rättsstaten? Vilka är utmaningarna? Vilka verktyg får vi av den rapport om rättsstatsprincipen som Europeiska kommissionen publicerade i juli? Vid justitieministeriets seminarium besvaras dessa frågor av framstående företrädare för det finländska rättslivet.

Demokrati, de grundläggande och mänskliga rättigheterna samt rättsstatsprincipen utgör grunden för vårt samhälle. I en rättsstat agerar det allmänna, det vill säga myndigheterna, enligt lagen, respekterar demokratin och de grundläggande fri- och rättigheterna, samtidigt som de övervakas av oberoende och opartiska domstolar. Rättsstatsprincipen står dock inför allt större utmaningar även i EU.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson har bjudit in företrädare för rättsområdet i Finland för att diskutera rättsstatsprincipen och det finländska rättsväsendets oberoende. Dessutom diskuteras hur vi har förberett oss och hur vi bör förbereda oss för den händelse att rättsstatsprincipen börjar rubbas.

Vid seminariet som ordnas i Ständerhuset i Helsingfors torsdagen den 11 november belyses rättsstatens tillstånd och hoten mot den av Pauliine Koskelo, domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna.

Resultaten av den rapport om rättsstatsprincipen som Europeiska kommissionen publicerade i juli presenteras av Salla Saastamoinen, tjänstförrättande direktör för Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor.

I diskussionen om den finska rättsstatens nuläge deltar också ordföranden för den EU-kommitté som bereder utnämningen av domare i EU-domstolen Allan Rosas, högsta förvaltningsdomstolens president Kari Kuusiniemi, högsta domstolens president Tatu Leppänen, ordföranden för Domstolsverkets direktion, justitierådet Mika Ilveskero, direktören för Rättsstatscentret vid Helsingfors universitet Tuija Brax, professor Tuomas Ojanen från Helsingfors universitet, professor emeritus Olli Mäenpää samt professor Johanna Niemi från Åbo universitet.

Seminariet hålls den 11 november kl. 10.30–12.45 och det kan också följas som direkt webbsändning på adressen https://www.mediaserver.fi/live/oikeusministerio/10012/GOD_Jw.

Ytterligare upplysningar: Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]
 

Tillbaka till toppen