Hoppa till innehåll
Media

I den kompletterande budgetpropositionen föreslås tilläggsfinansiering för utsökningen och för projekt för förebyggande av sexualbrott

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2022 13.34
Pressmeddelande

För utsökningen föreslås tilläggsfinansiering för nästa år på grund av ökade sanktionsåtgärder till följd av kriget i Ukraina och utgifter som föranleds av höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning. Dessutom föreslås det tilläggsanslag bland annat för en förlängning av projekt för förebyggande av sexualbrott. Regeringen lämnade i dag en proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023.

För justitieministeriet och dess förvaltningsområde föreslås en anslagsökning på sammanlagt 15,4 miljoner euro för nästa år.

För utsökningens specialverkställighet föreslås ett anslagstillägg på 1,1 miljoner euro för nästa år för att verkställa de sanktioner som fastställts på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Sanktionsåtgärderna har ökat avsevärt till följd av kriget i Ukraina. För Utsökningsverket föreslås dessutom ett tilläggsanslag på 385 000 euro för de extra resurser som höjningen av det skyddade beloppet vid utsökning kräver. Gäldenärens skyddade belopp höjs för nästa år till samma nivå som garantipensionen. 

För nästa år föreslås dessutom ett anslagstillägg på 400 000 euro för att säkerställa att projekten för förebyggande av sexualbrott, SeriE, Road och Välitä!, fortsätter. Syftet med projekten är bland annat att förebygga sexualbrott mot barn och unga och återfall i sexualbrott.

– Det gäller att satsa på förebyggande av sexualbrott genom omfattande, långsiktiga åtgärder. Därför är jag mycket nöjd över att vi nu har kunnat säkerställa att de här viktiga projekten fortsätter, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Dessutom föreslår regeringen en anslagsökning på en miljon euro för den allmänna intressebevakningsverksamheten. Detta beror på det ökade antalet kunder inom intressebevakningen i år och nästa år.

Tilläggsanslag föreslås också för Brottspåföljdsmyndigheten för att genomföra rökförbud i fängelserna. Tilläggsanslaget på 1,5 miljoner euro används till att ordna och övervaka rökning utomhus i slutna fängelser och till att genomföra stödåtgärder och substitutionsbehandling till rökare.

Den kompletterande budgetpropositionen för 2023 behandlades vid statsrådets sammanträde den 17 november 2022. 

Ytterligare information: 
Oscar Byman, specialmedarbetare, tfn 0295 161 176, [email protected]
Tapio Laamanen, avdelningschef, tfn 0295 150 290, [email protected]
Juha Saunamäki, ledande sakkunnig, tfn 0295 150 192, [email protected]

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2023

Statsrådets pressmeddelande

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen