Hoppa till innehåll
Media

Inrättandet av en tjänst som äldreombudsman framskrider

justitieministeriet
Utgivningsdatum 13.8.2021 11.37
Pressmeddelande

Inrättandet av tjänsten som äldreombudsman framskrider. Republikens president stadfäste i dag lagen om äldreombudsmannen. Lagen träder i kraft den 19 augusti 2021. 

– Finland behöver en självständig och oberoende myndighet som fokuserar på de äldres ställning och rättigheter. Äldreombudsmannen kan genom aktivt påverkansarbete stärka tillgodoseendet av de äldres rättigheter i samhället, säger justitieminister Anna-Maja Henriksson

När lagen har trätt i kraft börjar justitieministeriet bereda utnämningen av en äldreombudsman. Avsikten är att äldreombudsmannen ska inleda sin verksamhet så snart som möjligt efter att tjänsten tillsatts. 

Äldreombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet som administrativt är placerad vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Äldreombudsmannen har till uppgift att främja tillgodoseendet av de äldres rättigheter. 

Äldreombudsmannens uppgifter går i främsta hand ut på föregripande påverkan, intressebevakning och utvärdering. Äldreombudsmannen kommer inte att ha befogenhet att avgöra klagomål i enskilda ärenden.

Inrättandet av en tjänst som äldreombudsman ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram.

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Mer information: Jasmiina Jokinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 078, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen