Hoppa till innehåll
Media

Petri Saukko föreslås bli överdomare vid Östra Finlands förvaltningsdomstol

justitieministeriet
Utgivningsdatum 22.11.2018 13.21
Pressmeddelande

Regeringen har i dag gjort en framställning om att Specialist Partner Petri Saukko utnämns till tjänsten som överdomare vid Östra Finlands förvaltningsdomstol fr.o.m. 1.12.2018 för en mandattid på sju år. Republikens president har för avsikt att besluta om utnämningen fredagen den 23 november 2018.

Saukko är anställd som Specialist Partner vid advokatbyrån Hannes Snellman. Tidigare har han arbetat vid förvaltningsdomstolen som förvaltningsrättsdomare, sektionsordförande och ställföreträdare för överdomaren samt som föredragande vid högsta förvaltningsdomstolen.

Saukko har också varit projektchef vid justitieministeriet, föredragande och skattesekreterare vid skatteverket, skattesakkunnig vid en revisionssammanslutning samt tjänstemannapraktikant vid Europeiska unionens domstol. 

Saukko är docent i skatterätt vid Östra Finlands universitet och han har get ut publikationer och deltagit i undervisningsverksamhet.

Tjänsten som chef för Östra Finlands förvaltningsdomstol ledigförklarades på grund av att överdomare Veijo Tarukannel går i pension.

Mer information: Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn. 02951 50458, e-post [email protected]

Tillbaka till toppen