Hoppa till innehåll
Media

Valkretsarna i Östra Finland slås samman för riksdagsvalet 2015

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.4.2013 8.51
Pressmeddelande -

Kymmene och Södra Savolax valkretsar slås samman vid ingången av september till att bilda Sydöstra Finlands valkrets. Norra Savolax valkrets och Norra Karelens valkrets slås samman till att bilda Savolax-Karelens valkrets.

Efter sammanslagningarna finns det 12 valkretsar på Fastlandet. Avsikten är att ändringarna stadfästs vid presidentföredragningen den 12 april.

Den nya valkretsindelningen ska tillämpas för första gången vid riksdagsvalet 2015. Syftet med förnyelsen är att förbättra proportionaliteten vid riksdagsval genom att utjämna storleksskillnaderna mellan valkretsarna.

Norra Karelens och Södra Savolax valkretsar är de minsta valkretsarna med sex invalda riksdagsledamöter vid förra riksdagsvalet. I små valkretsar krävs en större andel av valkretsens röster för ett riksdagsmandat jämfört med stora valkretsar. Detta anses försätta väljarna i små och stora valkretsar i en ojämlik ställning.

Den s.k. dolda röstspärren, dvs. den andel av rösterna i en viss valkrets som krävs för att få en kandidat invald, är betydligt lägre i de nya valkretsarna än i de nuvarande valkretsarna.

Vid förra riksdagsvalet var den dolda röstspärren exempelvis i Södra Savolax valkrets 12 procent. Enligt befolkningssituationen av den 31 december 2012 skulle den dolda röstspärren i de sammanslagna valkretsarna ha varit under sex procent, alltså ungefär på samma nivå som i de flesta andra valkretsarna.

Enligt befolkningssituationen vid utgången av förra året skulle det ha valts 17 riksdagsledamöter från den nya Sydöstra Finlands valkrets och 16 ledamöter från den nya Savolax-Karelens valkrets.

Som bäst håller regeringen på att bereda en ändring av grundlagen på så sätt att det maximala antalet valkretsar på Fastlandet är 612. Syftet med detta är att trygga både den politiska proportionaliteten och den regionala representativiteten vid valen.

Ytterligare upplysningar: konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560
e-post: [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen