Hoppa till innehåll
Media

Redan tusen besökare och över 200 deltagare: delta i diskussionen om husbolagens kommunikation!

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2015 10.26
Pressmeddelande

Diskussionen om hur kommunikationen i husbolagen kunde utvecklas har pågått på webben sedan den 25 maj. Diskussionen gäller utkastet till rekommendation om husbolagens kommunikation som syftar både till att förbättra informationsgången mellan disponenten, styrelsen och aktieägarna och till att klargöra de olika rollerna i husbolagens kommunikation. Diskussionsdeltagarna har understött och kommenterat i synnerhet rekommendationerna som gäller aktieägarnas frågerätt, informationen om styrelsens beslut och reparationsprojekt samt kommunikationen under räkenskapsperioden.

"Genom tillräcklig information kan man undvika onödiga spekulationer. Det är bättre att berätta om saker på förhand. Ibland kan det räcka med ett kort meddelande om att allt är i ordning", säger en av diskussionsdeltagarna.

I ett av inläggen kritiseras bristerna i konkurrensutsättningen vid reparationer och i möjligheterna att få information om avtalen som ingåtts i samband med dessa. Borde husbolaget alltid motivera sitt beslut och informera aktieägarna om reparationen inte konkurrensutsätts?

Utkastet till rekommendation om husbolagens kommunikation (totalt 26 rekommendationer) har utarbetats i ett samarbete mellan Disponentförbundet, Fastighetsförbundet och justitieministeriet. I webbdiskussionen kan deltagarna kommentera eller tycka om de föreslagna rekommendationerna eller föreslå ytterligare rekommendationer.

Diskussionen har pågått i en och en halv vecka och redan nu har nästan 200 deltagare lämnat sammanlagt över 400 kommentarer. Rekommendationerna har fått över 850 röster. Deltagarna har därtill kommit med förslag till 10 nya rekommendationer som också kan kommenteras i diskussionen.

Diskussionen är öppen för alla och pågår fram till slutet av juni på adressen www.vaikuta-asunto-osakeyhtiolakiin.fi. Du kan följa diskussionen även i sociala medier (Facebook: OM Asunto-osakeyhtiölaki, Twitter: @Jyrki_oikeusmin).

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, tfn 02951 50220
forskare Markus Tervonen, tfn 02951 50558
e-post: förnamn.efternamn(at)om.fi

Tillbaka till toppen