Hoppa till innehåll
Media

Jukka Maarianvaara fortsätter som jämställdhetsombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2022 14.28
Pressmeddelande

Statsrådet utnämnde idag, den 3 februari, vicehäradshövding Jukka Maarianvaara till jämställdhetsombudsman för en andra femårsperiod från och med den 18 april 2022.

Jukka Maarianvaara har varit jämställdhetsombudsman sedan 2017 och är grundligt insatt i tjänstens område. Maarianvaara har tidigare arbetat som intressebevakningsdirektör för social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy rf. och som organisationens förhandlingschef och jurist. 

Jämställdhetsombudsmannen arbetar för att främja jämställdhet och förhindra diskriminering. Ombudsmannen har till uppgift att övervaka att jämställdhetslagen följs och i synnerhet att förbuden mot diskriminering iakttas. Jämställdhetsombudsmannen, som finns i anslutning till Justitieministeriet, är självständig och oberoende i sitt uppdrag.

Jämställdhetsombudsmannens tjänst utlystes eftersom den innevarande femårsperioden löper ut. Tjänsten söktes av fyra personer.

Ytterligare upplysningar:
Johanna Suurpää, avdelningschef, tfn 0295 150 534, [email protected]

Tillbaka till toppen