Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Vilnius

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.7.2013 8.23
Pressmeddelande -

Rådet för rättsliga och inrikes frågor håller ett informellt möte under Litauens EU-ordförandeskap i Vilnius på torsdagen den 18 och fredagen den 19 juli. I rättsliga frågor företräds Finland av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Vid mötet ska ministrarna inleda en diskussion om principerna för utveckling av området för rättsliga och inrikes frågor i EU efter 2014, då genomförandet av det nuvarande fleråriga programmet, det så kallade Stockholmsprogrammet, slutförs. De strategiska riktlinjerna för samarbetet inom rättsliga och inrikes frågor dras upp av Europeiska rådet som kommer att behandla dessa frågor vid toppmötet i juni 2014.

Vid det möte som hålls i Litauen på fredagen ska justitieministrarna fortsätta bereda reformen av EU:s uppgiftsskyddslagstiftning. Ministrarna diskuterar den så kallade mekanismen för enhetlighet som ingår i den kommande uppgiftsskyddsförordningen. Mekanismen ska säkerställa att lagstiftningen tillämpas på ett enhetligt och konsekvent sätt inom hela unionen. I praktiken är det fråga om samarbetet mellan nationella datatillsynsmyndigheter samt om inrättandet av en ny europeisk dataskyddsstyrelse.

I samband med mötet har justitieminister Henriksson också enskilda möten med sina kolleger från andra EU-länder för att diskutera aktuella rättsliga frågor inom EU.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Malin Brännkärr, tfn 02951 50148, och
konsultativ tjänsteman Eeva Aittoniemi, tfn 02951 50170

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen