Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons tal på webbinariet "Työturvallisuus ensihoitotyössä" 4.11.2020

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2020 11.20
Tal

Hyvät ystävät ja kuulijat, bästa åhörare!

Kiitän mahdollisuudesta osallistua tähän webinaariin ja tilaisuudesta pitää tässä tärkeässä tapahtumassa puheenvuoro. Ja kiitos tästä kannanotosta.

Ensihoitotyötä tekevien tekemä työ on erittäin tärkeää ja arvokasta, ja sitä tehdään monesti poikkeuksellisen haastavissa olosuhteissa. Kyse on työstä, jossa pelastetaan ihmishenkiä joka päivä.

Julkaisemanne Ensihoitoalan väkivalta –kyselyn tulokset ovat erittäin pysäyttyvää luettavaa. Lähes kaikki kyselyn vastaajat olivat kokeneet kerran tai useammin ensihoitotyössä väkivaltaa tai sen uhkaa. Nämä ovat erittäin huolestuttavia lukuja ja suhtaudun tähän äärimmäisen vakavasti. Ja uskallan myös sanoa, että olen varma, että näin ajattelevat myös kaikki muut hallituksen ministerit.

Jokainen häirinnän, uhkailun tai väkivallanteko on väärin, eikä sellaista voi sallia-Kenenkään ei tulisi joutua työssään pelkäämään joutuvansa väkivallan kohteeksi. Se on yksinkertaisesti väärin, ja tällaisten tilanteiden ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki voitava.

Bästa åhörare

Den undersökning vi fått ta del idag bör tas på största allvar. Siffrorna är mycket oroväckande. Varje fall av trakasserier, hot eller våld är fel och sådant ska inte accepteras. Ingen ska i sitt arbete behöva vara rädd för att utsättas för våld. Det är helt enkelt fel, och vi ska göra allt vi kan för att förebygga att sådana situationer uppstår. Och jag vill också säga att ambulans- och räddningspersonalen gör ett ytterst viktigt arbete för att dagligen trygga människors liv och hälsa.

Haluan tässä yhteydessä mainita, että oikeusministeriössä on parhaillaan jatkovalmistelussa hallituksen esitys laittoman uhkauksen säätämisestä virallisen syytteen alaiseksi. Laiton uhkaus olisi virallisen syytteen alainen rikos, jos se kohdistuu henkilöön hänen työtehtävänsä tai julkisen luottamustehtävänsä vuoksi. 

Tässä siis ollaan esittämässä, että syyttäjä saa nostaa syytteen laittomasta uhkauksesta, jos teko on kohdistunut henkilöön esimerkiksi palvelutehtävissä, terveydenhuollon ja sosiaalialan työssä kuten ensihoidossa, kaupallisessa työssä tai opetustehtävissä. Ja laiton uhkaus on siis kyseessä, jos uhkaa toista rikoksella niin, että uhatulla on perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuuden tai omaisuuden olevan vakavassa vaarassa

Tämä esitys ollaan antamassa juuri sen takia, että Suomessa on valitettavasti lisääntynyt toiminta, jossa eri tavoin häiritään ja uhkaillaan työtään tai luottamustointaan hoitavia ihmisiä. Tähän kehitykseen on puututtava päättäväisesti.

Hyvät kuulijat

Tässä järjestöjen kannanotossa esitetään, että ensihoitotyötä tekeviä kohtaan kohdistuvasta väkivallasta tulee langettaa tuomiot kuten virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Kiitän tästä esityksestä ja tulen perehtymään siihen huolellisesti oikeusministeriön virkamiesten kanssa. Niiden esitysten osalta, jotka koskevat muiden ministerien hallinnonaloja, lupaan viedä nämä täällä esistetyt asiat myös heille eteenpäin.

Kiitos ajastanne ja toivotan teille erinomaista webinaarin jatkoa. Kaikille ensihoitotyötä tekeville haluan osoittaa lämpimimmät kiitokseni siitä elintärkeästä työstä, jota teette päivittäin. Kiitos, ett stort tack.

Tillbaka till toppen