Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson besöker Afrika i februari 2023 

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 15.31
Nyhet

Justitieminister Anna-Maja Henriksson deltar den 7–8 februari 2023 i en internationell konferens i Pretoria i Sydafrika och därefter reser hon vidare till Namibia. 

Konferensen ordnas av Sydafrikas utrikesministerium, Finlands justitieministerium och Haagkonferensen för internationell privaträtt (HCCH). Under konferensen diskuteras möjligheterna till samarbete med de afrikanska länderna i civil- och familjefrågor. Avsikten är att öka kännedomen om Haagkonventionerna i Afrika, stödja afrikanska länders anslutning till dem och på så sätt underlätta de ständigt ökande gränsöverskridande handelskontakterna och mänskliga kontakterna mellan länderna.

Få afrikanska länder har tills vidare anslutit sig till HCCH eller dess konventioner. Vid förhandsmötet den 5 december visade alla tre partnerländer i justitieministeriets projekt, Sydafrika, Namibia och Tanzania, sitt intresse för att ansluta sig till de nya HCCH-avtalen.

I Sydafrika ska Henriksson träffa Sydafrikas justitieminister, högsta domstolens president och riksåklagare samt besöka en stiftelse som fokuserar på bekämpning av våld mot kvinnor. Från Sydafrika reser minister vidare Henriksson till Namibia, där hon kommer att diskutera frågor som rör bland annat kvinnors och flickors rättigheter med Namibias justitieminister och företrädare för rättsväsendet och civilsamhällesorganisationer.

Resan till Afrika har samband med ett projekt som justitieministeriet inlett i tre afrikanska stater och som genomförs tillsammans med Haagkonferensen för internationell privaträtt (HCCH): Sydafrika, Namibia och Tanzania. Syftet med projektet är att främja multilateralt internationellt samarbete. Projektet förverkligar målen i Finlands Afrikastrategi och justitieministeriets handlingsplan för Afrika.

Mer information
Marina Venäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 236, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen