Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson besöker Moçambique

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2014 8.27
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson besöker Moçambique den 19–22 maj. Under besöket träffar hon Moçambiques justitieminister Benvinda Levi samt industri- och handelsminister Armando Inroga. Frågor som Henriksson ska diskutera hänför sig till bl.a. rättsstatsutvecklingen, god förvaltning och undervisningssektorn. Avsikten med besöket är också att för sin del främja handelsförbindelserna mellan Finland och Moçambique.

Finland har bedrivit bilateralt utvecklingssamarbete med Moçambique sedan år 1984. Landet är en av huvudmottagarna av Finlands utvecklingsbistånd, och i fortsättningen har Finland för avsikt att rikta sitt bistånd till att utveckla förvaltningen. Därtill avser Finland att lyfta fram frågan om bekämpning av korruption till exempel i samband med utnyttjande av naturresurser.

Med justitieminister Levi ska Henriksson diskutera reformen av landets strafflag samt den nationella lagstiftningen mot korruption. Hon ska också besöka undervisningsministeriet där hon diskuterar frågor som hänför sig till utbildning för flickor, tvåspråkig undervisning och undervisning av barn med funktionsnedsättning i Moçambique samt presenterar de goda resultaten som uppnåtts inom det finska utbildningssystemet.

Under besöket träffar minister Henriksson också parlamentets talman och bekantar sig med verksamheten av kommunfullmäktige i huvudstaden Maputo. Dessutom träffar hon representanter för den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter som inledde sin verksamhet år 2012 samt justitieombudsmannen, vars tjänst nyligen inrättades i Moçambique.

Därtill ska Henriksson besöka två skolor i Maputos förstadsområde samt ett hem för föräldralösa barn, som inrättats av en lokal frivilligorganisation som en del av projektet "Barns by". Hon träffar också representanter för FN-organisationer och vissa moçambikiska frivilligorganisationer.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255
konsultativ tjänsteman Jussi Tikkanen, tfn 02951 50270
e-post: fö[email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen