Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson deltar i det informella ministermötet för EU:s rättsliga och inrikes frågor i Lille

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2022 10.31
Pressmeddelande

EU-ländernas justitieministrar träffas på det inofficiella ministermötet under det franska EU-ordförandeskapet den 4 februari i Lille. Ministrarna kommer bland annat att diskutera åtgärder för att bekämpa hatpropaganda. Finland företräds av justitieminister Anna-Maja Henriksson.

Europeiska kommissionen har tagit ett initiativ för att möjliggöra en mer omfattande kriminalisering av hatpropaganda och hatbrott på EU-nivå, eftersom kommissionen anser att hatpropaganda på nätet utgör ett hot mot Europeiska unionens värden. Vid mötet ska justitieministrarna diskutera bekämpningen av hatpropaganda och hatbrott. I detta sammanhang träffar ministrarna också företrädare för bland annat Google, Meta och Twitter.

– Hatpropaganda och hatbrott är ytterst allvarliga och skadliga fenomen. I kampen mot dem spelar straffrättsliga metoder en viktig roll, men bara som en sista utväg. Vi måste samarbeta i EU för att främja likabehandling och för att motverka hatpropaganda också på andra sätt, säger minister Henriksson.

Ministrarna ska dessutom dryfta de praktiska problem som följer av att det i EU inte finns någon reglering genom vilken ett i en medlemsstat erkänt föräldraskap erkänns i en annan medlemsstat, till exempel när en familj flyttar från en EU-medlemsstat till en annan. Gränsöverskridande samarbete i EU i fråga om varningar om bortföranden av barn kommer också att diskuteras. 

Mer information:
Maria Swanljung, specialmedarbetare, tfn 050 520 9395, [email protected]

Eeva Aittoniemi, enhetschef, EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected] 
 

Tillbaka till toppen