Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Istanbulkonventionen är ett viktigt steg mot att förbättra brottsoffrens ställning

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.9.2014 13.18
Pressmeddelande -

Justitieminister Anna-Maja Henriksson gläder sig över att regeringens proposition gällande Istanbulkonventionen om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet överlämnades till riksdagen förra veckan.

- Istanbulkonventionen är ett viktigt steg mot att förbättra brottsoffrens ställning. Det är dock klart att mycket återstår att göra i Finland för att befrämja ställningen för brottsoffer, konstaterade justitieminister Anna-Maja Henriksson i sitt tal vid Sukeva fängelses 100-årsjubileum.

Utkastet till lag om brottsofferavgift som utarbetats vid justitieministeriet är som bäst ute på remiss. Syftet med brottsofferavgiften som tas ut av gärningsmän är att utöka statsfinansieringen för stödtjänster för brottsoffer.

- Intäkterna från brottsofferavgifterna skulle kunna användas till exempel för att finansiera telefonjour dygnet runt för brottsoffer, säger minister Henriksson.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50255

Tillbaka till toppen