Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Krigsförbrytarna måste ställas till svars

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.7.2022 16.48
Pressmeddelande
Ukrainas justitieminister Denys Maliuska och justitieminister Anna-Maja Henriksson

- Det är ytterst viktigt att samla in bevis på de krigsförbrytelser som begås i Ukraina. För detta behövs ett samordnat internationellt samarbete. Dessa fruktansvärda brott måste upphöra omedelbart och gärningsmännen måste ställas till svars, betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson i dag i Prag. EU-ländernas justitieministrar träffades på det inofficiella ministermötet under Tjeckiens EU-ordförandeskap.

Vid mötet diskuterade ministrarna insamling och förvaring av bevis på krigsförbrytelserna i Ukraina och hur samarbetet gällande detta kan förbättras. I diskussionen deltog också företrädare för Eurojust, Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) och Internationella brottmålsdomstolen (ICC). 

Internationella brottmålsdomstolen har inlett en utredning för att utreda krigsförbrytelserna som begåtts i Ukraina. Eurojust samordnar de utredningar om krigsförbrytelser som har inletts i EU:s medlemsstater. Genom den ändring av Eurojustförordningen som trädde i kraft i juni förbättras Eurojusts möjligheter att bevara, analysera och dela bevismaterial om krigsförbrytelser. Dessutom har de ukrainska myndigheterna öppnat ett stort antal utredningar om krigsförbrytelser i samband med Rysslands invasion.

- Det är viktigt att alla tillgängliga bevis samlas in så snabbt som möjligt med tanke på straffprocesserna. Eurojust och andra EU-organ har här en central, stödjande roll i medlemsstaternas åtgärder. Ett tätare samarbete med ICC och en effektivare samordning är också mycket välkommet, sade Henriksson.

Justitieministrarna diskuterade också mer ingående möjligheterna till elektroniskt informationsutbyte i det straffrättsliga samarbetet med länder utanför EU. Företrädare för Ukraina, Moldavien och Georgien deltog i diskussionen. 

Vid mötet diskuterade ministrarna också bland annat det civilrättsliga skyddet för vuxna som är i en utsatt ställning. Med vuxna som är i en utsatt ställning avses personer som på grund av sin ålder eller funktionsnedsättning kan ha svårt att tillgodose sina rättigheter och utöva sina rättigheter. På agendan stod också utvecklandet av EU-lagstiftningen om brottsoffers rättigheter.

I samband med mötet träffade Henriksson justitiekommissionär Didier Reynders, med vilken Henriksson bland annat diskuterade aktuella rättsstatsfrågor och aktuella EU-lagstiftningsprojekt inom det rättsliga området. Henriksson diskuterade dessa teman också med Rumäniens justitieminister Cătălin Predoiu och Hollands minister med ansvar för rättsskyddsfrågor Franc Weerwind.

Ytterligare information:
Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 051, [email protected]
Eeva Aittoniemi, enhetschef, enheten för EU-ärenden och internationella ärenden, tfn 0295 150 170, [email protected]
 

Tillbaka till toppen