Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson på Advokatdagarna: Rättsliga tjänster måste vara tillgängliga för alla

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.1.2013 8.30
Pressmeddelande -

I sitt tal på Advokatdagarna på fredagen betonade justitieminister Anna-Maja Henriksson att det trots pågående strukturreformer ska ses till att rättsliga tjänster är tillgängliga för alla. - Till exempel rättshjälpsbyråernas och utsökningsverkens verksamhet kan inte koncentreras till några få städer. Alla måste ha tillgång till rättshjälp och andra rättsliga tjänster.

- Medborgarna måste få service trots att domstolar slås samman. Därför måste det finnas sammanträdesställen i olika delar av landet. Domarna bör dessutom vara beredda på att hålla reseting vid behov.

Reformen av hovrätternas och förvaltningsdomstolarnas struktur behandlas som bäst i riksdagen. I regeringens proposition föreslås att Östra Finlands och Kouvola hovrätter samt förvaltningsdomstolarna i Kouvola och Kuopio slås samman och de nya domstolarna placeras i Kuopio. Därtill föreslås att Uleåborgs och Rovaniemi förvaltningsdomstolar slås samman och den nya domstolen placeras i Uleåborg. Också nätverket av verksamhetsställen för rättshjälpsbyråerna och utsökningsverken har inskränkts betydligt under de senaste åren.

- För att målet enligt regeringsprogrammet att förkorta den totala längden på rättegångsprocesserna och förbättra kvaliteten på rättssäkerheten ska kunna uppnås har jag i somras tillsatt en delegation för att bereda ett långsiktigt rättsäkerhetsprogram samt ett anpassningsprogram för den närmaste framtiden. Delegationen ska lägga fram sina förslag i början av detta år.

I slutet av sitt tal påminde ministern om att EU också är ett rättsstatsprojekt.
- EU ska vara en gemenskap av starka rättsstater, som inte accepterar kränkningar av de grundläggande rättigheterna. Detta måste säkerställas särskilt nu när finanskrisen gnager på människornas förtroende för framtiden, beslutsfattare och institutioner.

Ytterligare upplysningar:
ministerns specialmedarbetare Otto Andersson, tfn 02951 50165
e-post: [email protected]

Justitieminister Henrikssons tal på Advokatdagarana 11.1.2013 (på finska)

Tillbaka till toppen