Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Utvecklingen av rättsstaten bör säkerställas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 11.5.2022 13.51 | Publicerad på svenska 11.5.2022 kl. 16.44
Pressmeddelande

Vi måste ha tillräcklig beredskap för att utveckla den finländska rättsstaten – vid behov också på grundlagsnivå. Jag bedömer att det under nästa regeringsperiod blir aktuellt att överväga behovet av ändringar på grundlagsnivå, sade justitieminister Anna-Maja Henriksson i samband med att en utredning om rättsstatsprincipen presenterades i Ständerhuset i dag.

Henriksson betonade att det i en rättsstat är centralt att medborgarna och företagen har förtroende för att deras rättigheter tillgodoses och förtroende för demokratiska institutioner. 

– Medborgarna och företagen ska kunna lita på både lagstiftningen och rättsprocesserna. Rättsstatsprincipen, de grundläggande rättigheterna och de mänskliga rättigheterna samt demokrati går hand i hand. De här stöder och behöver varandra. Vi bör arbeta för att främja de här tre grundläggande värdena i samhället, sade Henriksson. 

Henriksson berättade att det vid justitieministeriet just nu bereds en redogörelse om rättsvården, där rättsstatstänkande och förtroende förenas. Avsikten är att redogörelsen ska bli klar i slutet av detta år. Utifrån den helhetsbild som den ger kan beslutsfattarna bilda sig en aktuell och heltäckande uppfattning om lägesbilden, verksamhetsförutsättningarna och utvecklingsriktningarna för rättsvården.

– Även inom EU bör man främja dessa värden på ett övergripande sätt för att stärka EU:s enighet, legitimitet och trovärdighet samt förtroendet mellan medlemsstaterna. EU är en rättsgemenskap, där respekten för rättsstaten är en absolut förutsättning. 

Henriksson betonade att Rysslands krig mot Ukraina ytterligare understryker betydelsen av gemensamma värden och internationellt samarbete.

– Det bör värnas om våra gemensamma värden, och de bör stärkas redan före krissituationer och också under kriser. Starka gemensamma värden skapar kristålighet och främjar ett regelbaserat internationellt samarbete, sade Henriksson.

Ytterligare information: Anita Westerholm, specialmedarbetare, tfn 0295 150 051, [email protected]

Tillbaka till toppen