Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Henriksson: Vi har nått en lösning gällande EU-åklagarna

justitieministeriet
Utgivningsdatum 4.6.2021 17.56
Pressmeddelande

Justitieminister Anna-Maja Henriksson är nöjd över att Finland och Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) nått en överenskommelse om utnämnandet av två finska åklagare som i Finland kommer att arbeta för EPPO. Åklagarmyndigheten började sin verksamhet på tisdag.

- Det är en viktig milstolpe för EU att Europeiska åklagarmyndigheten nu kunnat påbörja sin verksamhet. Det hjälper till att skydda EU:s medel från bedrägeri och korruption. Jag är mycket nöjd att denna viktiga europeiska myndighet kan påbörja sin verksamhet effektivt också i Finland, säger Henriksson.
 
EPPOs uppgifter utförs i medlemsländerna av ackrediterade europeiska åklagare. Finland kommer att slutföra utnämningen av de ackrediterade åklagarna så snart som möjligt. I det första skedet av myndighetens verksamhet kommer en av de finländska åklagarna att verka som EPPO-åklagare. Den andra åklagaren kommer huvudsakligen att sköta nationella åklagarärenden. EPPO-ärenden har ändå alltid företräde.
 
- Endast ett fåtal brott som hör till EPPOs verksamhetsområde bedöms begås i Finland årligen. För att säkerställa tillräckligt med arbete åt bägge åklagarna och för att de ska kunna upprätthålla sitt kunnande om ekonomiska brott är det bra att en av dem också kan arbeta nationellt, ifall det inte finns tillräckligt med EPPO-ärenden, säger Henriksson.

EPPOs uppgift är att utreda brott som riktar sig mot EU:s finansiering och ställa brottslingarna inför rätta i de nationella domstolarna. Brott som avses är i huvudsak missbruk av EU-medel, tullskattebedrägerier och korruptions- samt penningtvättsbrott.

Ytterligare information:  
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 3990, [email protected]

Anna-Maja Henriksson
Tillbaka till toppen