Hoppa till innehåll
Media

Justitieminister Tuija Brax ska delta i konferens om Europeiska människorättsdomstolens framtid i Schweiz

justitieministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2010 8.29
Pressmeddelande -

Justitieminister Tuija Brax ska delta som Finlands representant i en konferens i Interlaken i Schweiz, där Europeiska människorättsdomstolens framtid ska betraktas. Konferensen ordnas den 18 - 19 februari.

Konferensen samlar ministrarna av 47 Europarådets medlemsstater att diskutera de alternativ genom vilka man skulle kunna effektivisera människorättsdomstolens verksamhet och övervakningen av verkställighet av domar samt förbättra skyddet för mänskliga rättigheter på nationell nivå. Minister Brax ska hålla tal i konferensen på torsdag den 18 februari.

Avsikten är att man i konferensen ska godkänna en deklaration, som innefattar bland annat en långsiktig plan för att reformera domstolen. I deklarationen framhävs medborgarnas rätt att klaga över kränkningar av rättigheter som garanterats av människorättskonventionen. Syftet är dock att effektivisera handläggningen av klagomål och förenkla förfarandet vid domstolen.

Det finns en stor anhopning av ärenden i Europeiska människorättsdomstolen. Över 100 000 klagomål är anhängiga vid domstolen, varav majoriteten är upprepade klagomål som gäller samma problem. Av klagomålen är 90 procent sådana att domstolen inte kan ta dem upp till prövning.

I år är det 60 år sedan den europeiska människorättskonventionen godkändes.


Närmare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Asko Välimaa, (JM), 09 1606 7700
e-post: fö[email protected]
chef för enheten för människorättsdomstols- och konventionsärenden Arto Kosonen, (UM), tfn 09 1605 5729
e-post: fö[email protected]

Tillbaka till toppen