Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Justitieministeriet ber om utlåtanden om ett lagutkast som tillåter utredningsåtgärder i Estonia

Justitieministeriet
21.4.2021 9.56
Pressmeddelande
Lagböcker

Justitieministeriet ber om utlåtanden om förslaget att lagen om fredning av vraket efter passagerarfartyget M/S Estonia ändras temporärt.

Enligt förslaget kan myndigheterna vidta behövliga undersöknings- och utredningsåtgärder som gäller fartygets förlisning inom det fredade området för Estonias vrak. Lagändringen är temporär och gäller från den 1 juli 2021 till utgången av 2024.

Estlands myndighet för olycksutredning i Estonias flaggstat har beslutat att på basis av det nya bildmaterialet inleda en preliminär bedömning av uppkomsten av de skador som syns på bilderna och deras eventuella konsekvenser för förlisningen. I bedömningen deltar också den svenska myndigheten för olycksutredning. Olycksutredningscentralen i Finland har utsett en kontaktperson för bedömningen, men deltar inte i de planerade undersökningsåtgärderna.

Justitieministeriet ber om utlåtanden senast den 29 april. 

Begäran om utlåtande (utlåtande.fi)

Mer information: 
Jussi Matikkala, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 486, [email protected]  
 

Tillbaka till toppen