Hoppa till innehåll
Media

Justitieministeriets strategi stöder arbetet för en stark rättsstat

justitieministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2022 13.27
Pressmeddelande

Justitieministeriets uppdaterade strategi stärker justitieministeriets roll som ministeriet för frågor som gäller rättsstatsprincipen och demokrati. Ministeriets personal deltog aktivt i uppdateringsarbetet.

- Under strategiarbetet blev vår gemensamma vision tydligare och vårt uppdrag som ministeriet för rättsstatsprincipen och demokrati stärktes ytterligare. I det rådande världsläget är rättsstaten och demokratin särskilt viktiga teman såväl i Finland som internationellt, konstaterar kanslichef Pekka Timonen.

De sex effektmålen i strategin utgör grundpelarna för ministeriets verksamhet. Strategin återspeglar också ministeriets roll i det internationella samarbetet och i genomförandet av målen för hållbar utveckling. Kunskapsbaserad ledning och ett bredare utnyttjande av digitaliseringen är andra övergripande teman.

Uppdateringen av strategin inleddes hösten 2021. Under hösten och vintern deltog de anställda vid ministeriet i flera evenemang och workshoppar utifrån vilka innehållet i strategin finslipades.

Läs mera om justitieministeriets strategi.

Mer information:
Pekka Timonen, kanslichef, kontakt via Sanna Laine, ledningens sekreterare, tfn 0295 150 044, [email protected]
Vava Lunabba, specialsakkunnig, tfn 0295 150 120, [email protected] 

Tillbaka till toppen