Hoppa till innehåll
Media

Det blir lättare att lägga fram medborgarinitiativ

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.3.2019 13.38
Pressmeddelande

Lagen om medborgarinitiativ förnyas i början av juni. Ändringarna gör förfarandet för att väcka ett medborgarinitiativ tydligare och preciserar bestämmelserna om behandling av personuppgifter. Dessutom förlängs tidsfristen för när medborgarinitiativ ska överlämnas till riksdagen.

I framtiden ska stödförklaringarna lämnas till Befolkningsregistercentralen för kontroll inom ett år från att de krävda 50 000 stödförklaringarna har samlats in. Enligt den gällande lagen är tidsfristen sex månader. Också tidsfristen för överlämnande av initiativet till riksdagen förlängs från ett halvt år till ett år. På detta sätt kan man undvika situationer där ett initiativ förfaller vid utgången av valperioden.

Avsikten är att presidenten stadfäster ändringen vid presidentföredragningen i morgon på fredag.

Ytterligare information:
Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected],
Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 008, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen