Hoppa till innehåll
Media

Bättre förvaltningspraxis i föreningarna diskuterades på webben

justitieministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2015 10.08
Pressmeddelande

På vilket sätt borde föreningsmedlemmarna informeras om ärenden som kommer att behandlas vid föreningsmötet? Vad innefattar medlemmarnas frågerätt? Hur väljer man ordförande för föreningsmötet? - Det kan vara svårt att hitta svar på dessa och många andra frågor som gäller föreningarnas praktiska arbete i föreningslagen. Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet.

Våren 2015 arrangerade justitieministeriet tillsammans med vissa frivilligorganisationer en nätdiskussion om god förvaltningssed i föreningar. Nätdiskussionen ordnades på justitieministeriets webbtjänst Dinasikt.fi. Totalt 753 personer besökte projektsidorna under de sex veckor som diskussionen pågick.

Av diskussionen har nu publicerats ett sammandrag. Enligt sammandraget skulle föreningsverksamheten och föreningsmedlemmarnas möjligheter att delta i verksamheten kunna underlättas betydligt genom tydliga anvisningar.

Både med tanke på föreningarnas verksamhet och det civila samhället finns det behov av en enhetlig, tydlig och praktisk rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet. Genom tydliga anvisningar skulle man kunna underlätta föreningarnas vardag, skapa en enhetligare praxis och klargöra spelreglerna.

Rekommendation om god förvaltningssed under arbete

För att klargöra spelreglerna håller frivilligorganisationerna på att skapa en rekommendation om god förvaltningssed för hela föreningsfältet. Rekommendationen utarbetas som ett samarbete mellan justitieministeriet och de frivilligorganisationer som var med och arrangerade nätdiskussionen. De idéer som lagts fram under nätdiskussionen kommer att utnyttjas vid beredningen av rekommendationen.

Behovet av att revidera lagstiftningen för att stödja en god föreningspraxis kommer att bedömas senare, när man har fått tillräcklig erfarenhet av hur den gemensamma rekommendationen används.

Föreningarna är viktiga aktörer med tanke på medborgarnas välbefinnande och utvecklingen i samhället. Föreningsverksamhet har en viktig roll bl.a. när det gäller att utöva och stödja social service och hälsotjänster, barn- och ungdomsverksamhet, naturskydd, idrott och kultur samt i politisk verksamhet och intressebevakning i fråga om anställningsförhållanden och företagsverksamhet.

För att kunna bevara och stärka föreningsverksamhetens betydelse krävs det att medborgarna även i framtiden aktivt och frivilligt deltar i denna verksamhet. Genom att utarbeta en rekommendation om god förvaltningssed som beaktar föreningarnas egna behov är det möjligt att undanröja onödiga hinder för deltagande.

Bakgrund till nätdiskussionen

Syftet med den öppna nätdiskussionen som pågick 2.3 - 12.4.2015 var att samla information om praktiska erfarenheter samt att ta ställning till och be om olika förslag till god förvaltningssed i föreningarna.

Justitieministeriet beredde och arrangerade nätdiskussionen tillsammans med Delegationen för medborgarsamhällspolitik (KANE), Finlands social och hälsa rf (SOSTE), Finlands Idrott rf (VALO), Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, Luonto-Liitto, Ansvarsfullt Donerande rf (VaLa) och Kepa rf.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsrådet Jyrki Jauhiainen, justitieministeriet, tfn 02951 50220, [email protected]

forskare Markus Tervonen, justitieministeriet, tfn 02951 50558, [email protected]

organisationschef, jurist Anneli Pahta, SOSTE Finlands social och hälsa rf, [email protected]

servicechef Rainer Anttila, Valo Finlands Idrott rf, [email protected], [email protected]

direktör Ville Savilampi, Finlands Ungdomssamarbete - Allians rf, [email protected]

generalsekreterare Pia Tornikoski, Ansvarsfullt Donerande rf, [email protected]

verksamhetsledare Leo Stranius, Luontoliitto, [email protected]

verksamhetsledare Timo Lappalainen, Kepa rf, [email protected]

Tillbaka till toppen