Hoppa till innehåll
Media

Kanslichef Asko Välimaa till Trondheim

justitieministeriet
Utgivningsdatum 3.2.2017 13.04
Pressmeddelande

Kanslichef Asko Välimaa representerar Finland vid det första samiska landsmötets 100-årsjubileum i Trondheim den 6 - 7 februari. I evenemanget deltar de nordiska ländernas ordförande för sametingen, de nordiska ministrarna för samefrågor, företrädare för sameorganisationer i Ryssland och presidenten för det samiska parlamentariska rådet.

Evenemanget firar det samiska samarbetets jubileumsår i och med att det i år har gått 100 år sedan det första samiska landsmötet. Det gränsöverskridande samarbetet i samefrågor främjar bevarandet och utvecklandet av det samiska språket, kulturen och det samiska samhällslivet.

Ytterligare upplysningar:
Yrsa Nyman, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50293

Jari Lindström
Tillbaka till toppen