Hoppa till innehåll
Media

Tingsrätternas verksamhetsställen vid ingången av 2019 har fastställts

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.12.2017 15.59
Pressmeddelande

Domkretsarna samt kansli- och sammanträdesplatserna för de 20 tingsrätter som ska bildas från ingången av 2019 har fastställts genom förordningar som utfärdades i dag.

Tingsrättsorter är i fortsättningen Esbo, Helsingfors, Tavastehus, Joensuu, Jyväskylä, Kajana, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Mariehamn, S:t Michel, Uleåborg, Björneborg, Rovaniemi, Seinäjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa och Vanda.

Antalet verksamhetsställen för tingsrätterna minskar från nuvarande 57 till 36. Utöver de ovan nämnda tjugo administrativa kanslierna ska separata kanslier fortsättningsvis finnas på fyra orter (Hyvinge, Kemi, Karleby och Ylivieska) och sammanträdesplatser på tolv orter (Enare (Ivalo), Kauhava, Kittilä, Kuusamo, Nurmes, Borgå, Raseborg, Raumo, Salo, Nyslott, Sodankylä och Utsjoki).

Till följd av reformen dras tingsrätten eller kansliet in på tolv orter. Tre av dessa är administrativa kanslier (Träskända, Borgå och Raseborg). I Borgå och Raseborg ska det finnas en sammanträdesplats. Övriga orter där kansliet dras in är Idensalmi, Kotka, Lojo, Brahestad, Sodankylä, Imatra, Kuusamo, Nyslott och Varkaus.

Av de nuvarande sammanträdesplatserna ska fjorton stycken (Alajärvi, Alavo, Kauhajoki, Kemijärvi, Kimitoön, Kyrkslätt, Kristinestad, Kuhmo, Pieksämäki, Jakobstad, Pudasjärvi, Suomussalmi, Torneå och Nystad) dras in.

Den övergångstid som reformen kräver varierar enligt verksamhetsställe. Enligt en preliminär bedömning stängs största delen av de sammanträdesplatser som ska dras in då reformen trätt i kraft, det vill säga den 1 januari 2019. Målet är att de lokalarrangemang som följer av att kanslier dras in till en stor del kan slutföras under 2020. I lokalerna vid kanslien som ska dras in kan det ännu under en övergångsperiod finnas arbetsutrymmen för personalen. Beslut om dessa fattas ortsvis.

Från ingången av 2019 ska också domkretsindelningen i fråga om ärendegrupper som koncentrerats till vissa tingsrätter ses över. Det nuvarande antalet tingsrätter som behandlar ärenden som gäller exempelvis sjörätt, grupptalan, utsökningsbesvär, företagssanering och militära rättegångsärenden minskar.

Avsikten är att så kallade summariska tvistemål ska koncentreras till nio tingsrätter från ingången av 2019. Enligt propositionen som regeringen överlämnade till riksdagen i dag den 19 december ska behandlingen av summariska tvistemål centraliseras till Ålands, Helsingfors, Östra Nylands, Kymmenedalens, Lapplands, Uleåborgs, Birkalands, Österbottens och Egentliga Finlands tingsrätter. För närvarande behandlas summariska tvistemål vid alla tingsrätter. Med summariska tvistemål avses bl.a. sådana ostridiga fordringsmål som tingsrätten avgör i skriftligt förfarande. (Pressmeddelande 19.12.2017)

Ytterligare information:

Kari Kiesiläinen, avdelningschef, överdirektör, tfn 02951 50138

Anne Hallavainio, regeringsråd, tfn 02951 50458

Jennimari Huovinen, regeringssekreterare, tfn 02951 50394

e-post: [email protected]

Reformen av tingsrättsnätverket träder i kraft vid ingången av 2019 (Pressmeddelande 14.12.2017) 

Bilaga 1: Tingsrätternas  domkretsar_nuvarande 27 tingsrätter

Bilaga 2: Tingsrätternas domkretsar_20 tingsrätter fr.o.m 1.1.2019

Tillbaka till toppen