Hoppa till innehåll
Media

Katja Huumo utnämnts till justitieministeriets kommunikationsdirektör

justitieministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2019 14.57
Pressmeddelande

Katja Huumo har utnämnts till justitieministeriets kommunikationsdirektör från den 14 juni 2019 till slutet av året. Hon ska sköta uppgiften som kommunikationsdirektör i stället för Kati Pärnänen som utnämndes till justitieministeriets personalchef för viss tid.

Huumo kommer till justitieministeriet från miljöministeriet där hon har arbetat som kommunikationschef. Till miljöministeriet kom Huumo år 2008 från jord- och skogsbruksministeriet.  Huumo har studerat historia vid Helsingfors och Sussex universitet och är politices doktor till utbildningen.

Kommunikationsenheten svarar för justitieministeriets externa och interna kommunikation samt samordningen och utvecklingen av kommunikationsverksamheten. Enheten deltar även i utvecklingen av kommunikationen inom justitieministeriets förvaltningsområde. Kommunikationsenhetens uppgift är att stödja justitieministeriets verksamhet och medverka till att de rättspolitiska målen nås.

Ytterligare upplysningar: kanslichef Pekka Timonen, tfn 09 1606 7502, kommunikationsdirektör Katja Huumo, tfn 0295 150 113, e-post: katja.huumo(at)om.fi

Tillbaka till toppen