Statsrådet och ministerierna Media

Det nya öppna fängelset i Kervo blir större än planerat

Justitieministeriet 24.10.2018 14.56
Nyhet

I den nya öppna anstalten som byggs vid Kervo fängelse kommer att finnas 136 fångplatser. Ursprungligen planerades anstalten ha 90 platser. Enligt planerna ska det nya fängelset i Kervo bli färdigt 2020. Justitieministeriet fattade beslut om detta i dag på Brottspåföljdsmyndighetens förslag.

Syftet med nybyggnadsprojektet i Kervo är att svara på det allt större behovet av platser i öppna anstalter i Södra Finland. Kervo fängelse ska i framtiden profilera sig som en öppen anstalt med rehabiliterande verksamhet och i anstalten ska dessutom placeras unga fångar.

Ytterligare upplysningar:

Arto Kujala, avdelningschef, tfn 0295 150 408 (justitieministeriet)

Heikki Vaarama, specialsakkunnig, tfn  02956 88551(Brottspåföljdsmyndigheten)