Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Digitaliseringen av inteckningssystemet framskrider

Justitieministeriet
17.5.2018 13.47
Pressmeddelande

I fortsättningen blir det möjligt att döda inteckningar som fastställts i fastigheter som säkerhet för lån och upplösa gemensamma inteckningar elektroniskt. En reform som gäller detta fastställdes i dag genom statsrådets förordning. Ändringen träder i kraft i juni.

Tack vare ändringen blir det möjligt att använda ett elektroniskt inteckningssystem för att göra ändringar i inteckningar. Detta är både snabbare och förmånligare än det nuvarande systemet. Också bankerna nyttar av att kostnaderna sänks och behandlingen blir snabbare.

För myndigheterna betyder ändringen att ärenden kan behandlas snabbare och att det behövs mindre resurser för behandlingen, eftersom behandlingen av ansökningar som lämnats in via de elektroniska systemen till en del kan automatiseras. I vissa enkla fall kan det även ges automatiska beslut.

Användning av elektroniska ärendehanteringssystem vid fastighetsaffärer har så småningom blivit mer allmänt. Banker och fastighetsförmedlare har också börjat förnya sina system så att de är kompatibla med Lantmäteriverkets elektroniska ärendehanteringssystem.

Reformen är ett led i digitaliseringen av den offentliga förvaltningens tjänster. Föregående gång förnyades jordabalken som gäller fastighetsaffärer ett år sedan för att främja användningen av elektroniska pantbrev. Pantbrev för nya inteckningar har sedan dess kunnat fås enbart i elektronisk form. Dessutom uppmuntras det till att omvandla äldre pantbrev i pappersform till elektronisk form.

Ytterligare upplysningar: Pekka Pulkkinen, lagstiftningsråd, tfn 02951 50224, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen