Hoppa till innehåll
Media

Brevröstning utomlands föreslås bli möjligt i val

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2017 11.37
Pressmeddelande

Det föreslås att de röstberättigade som bor eller tillfälligt vistas utomlands ska få rätt att brevrösta i alla allmänna val. Regeringen har överlämnat en proposition om detta till riksdagen.

Det föreslås att röstberättigade utlandsfinländare samt sådana röstberättigade som bor stadigvarande här i landet och som är utomlands under hela den tid man får rösta i Finland, dvs. under förhandsröstningstiden och på valdagen, ska få brevrösta.

De röstberättigade som vill brevrösta ska beställa brevröstningshandlingarna från Finland till sin adress i utlandet. När handlingarna anlänt röstar han eller hon och sänder sin röst per post till centralvalnämnden i sin egen kommun. Försändelsen ska komma fram senast fredagen före valdagen.

Brevröstning är ett undantag från den allmänna bestämmelsen att den röstande alltid ska rösta inför en valmyndighet för att den röstandes valhemlighet och valfrihet ska kunna tryggas. Därför föreslås det i propositionen att den röstande vid brevröstning ska inkalla två vittnen till röstningstillfället. Dessa ska genom sina underskrifter intyga att röstningen har skett så att valhemligheten bevaras och med respekt för valfriheten.

Enligt propositionen förbättrar införandet av brevröstning avsevärt möjligheten att rösta för de röstberättigade som har lång väg till närmaste förhandsröstningsställe utomlands.

Möjligheten enligt gällande lag att förhandsrösta vid vissa beskickningar utomlands kvarstår även i framtiden. De röstberättigade som är utomlands kan själva bestämma om de brevröstar eller röstar på förhandsröstningsstället.

Enligt propositionen ska brevröstning tillämpas första gången vid riksdagsvalet 2019.

I riksdagsvalet 2015 fanns det ungefär 242 000 röstberättigade utlandsfinländare, varav ca 10 procent röstade. Utomlands röstade dessutom ungefär 15 000 röstberättigade som är bosatta i Finland och som var utomlands t.ex. på arbets- eller semesterresa.

Ytterligare upplysningar: Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127, e-post: [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

Tillbaka till toppen