Hoppa till innehåll
Media

Kirsi Pimiä utnämnd till diskrimineringsombudsman

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2015 13.30
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag den 23 april utnämnt vicehäradshövding Kirsi Pimiä till tjänsten som diskrimieringsombudsman. Hon tillträder den femåriga ämbetsperioden den 15 maj.
 

I sina olika uppgifter inom statsförvaltningen har Pimiä samlat bred erfarenhet av statsförvaltningen och av frågor som hänför sig till grundläggande och mänskliga rättigheter. Hon har länge arbetet som utskottsråd i riksdagen. Under åren 2013-2014 var Pimiä direktör för justitieministeriets enhet för demokrati, språk och grundläggande rättigheter. Dessutom har hon arbetat vid statsrådets kansli som konsultativ tjänsteman och direktör för enheten för allmänna EU-frågor och som specialsakkunnig vid utrikesministeriet.

Diskrimineringsombudsmannen ska främja likabehandling och förebygga diskriminering samt övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen. Dessutom ska ombudsmannen var nationell rapportör om människohandel. Diskrimineringsombudsmannens byrå finns i anslutning till justitieministeriet, men ombudsmannen är självständig och oberoende i sin verksamhet.

Bestämmelserna om likabehandling och diskriminering sågs över vid ingången av 2015 när den nya diskrimineringslagen trädde i kraft.

Ytterligare upplysningar:
kanslichef Tiina Astola, tfn 02951 50168,
direktör Johanna Suurpää, tfn 02951 50534

 
 
Tillbaka till toppen