Hoppa till innehåll
Media

Behovet att ändra lagen om sammankomster ska utredas

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.10.2016 10.43
Pressmeddelande
Justitieministeriet har inlett en utredning om behovet att ändra bestämmelserna om anmälningsskyldighet i lagen om sammankomster. Regeringen enades om att utreda denna fråga den 3 oktober vid sin strategisession som gällde våldsamma extremiströrelser.

Avsikten är att trygga den grundlagsenliga rätten till mötesfrihet genom att förbättra beredskapen för att skydda demonstrationer och allmänna sammankomster.

Enligt den gällande lagen ska demonstrationer och andra allmänna sammankomster som ordnas utomhus på allmän plats anmälas till polisen senast sex timmar innan evenemanget börjar. Denna tidsfrist har visat sig vara för kort med tanke på polisens möjligheter att rikta sina resurser i synnerhet vid speciellt omfattande sammankomster eller i situationer som kräver särskild beredskap.

Utredningen görs av professor (emeritus) Teuvo Pohjolainen. Utredningsrapporten avses bli klar före slutet av februari nästa år.

Ytterligare upplysningar:
lagstiftningsdirektör Tuula Majuri, tfn 02951 50280, e-post: [email protected]

Jari Lindström
Tillbaka till toppen