Hoppa till innehåll
Media

Kommunalvalet flyttas fram till juni

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.3.2021 13.55 | Publicerad på svenska 6.3.2021 kl. 15.53
Pressmeddelande

Riksdagspartiernas partisekreterare har på inbjudan av justitieminister Anna-Maja Henriksson diskuterat tidpunkten för kommunalvalet. Åtta av nio partier understödde en senareläggning av kommunalvalet till juni. Sannfinländarna motsatte sig senareläggningen.

Av de två alternativa tidsplaner som minister Henriksson lade fram fick förslaget att skjuta upp valet till den 13 juni 2021 mest understöd. Orsaken till att valet senareläggs är att coronaläget snabbt har försämrats och att hälsosäkerheten inte kan säkerställas om valet förrättas i april.

Riksdagspartierna har fått ta del av en lägesbild av Institutet för hälsa och välfärd, som uttrycker oro över valets hälsosäkerhet. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har antalet sjukdomsfall och incidensen ökat mycket snabbt sedan februari. Samtidigt har Institutet för hälsa och välfärds bedömning av olika aspekter av valets hälsosäkerhet blivit klart mer pessimistisk.

Det är klart att man inte exakt kan förutse hur epidemin framskrider. Vid bedömningen måste man emellertid beakta risken att de åtgärder som planerats för de närmaste veckorna inte är tillräckliga och att nya begränsningar måste införas. Risken att valet misslyckas i mitten av april allt för stor.

När sjukdomens incidens ökar, ökar också riskerna kopplade till valets hälsosäkerhet. Institutet för hälsa och välfärd bedömer att epidemiläget kan vara så allvarligt på den planerade valdagen den 18 april att det innebär en avsevärd risk för valets hälsosäkerhet. För närvarande är antalet nya fall cirka 750/dygn. Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att det dagliga antalet fall kan ligga mellan 2 600 och 11 200 den 18 april om denna tillväxttakt fortsätter. Det är svårt att motivera att man får samlas i vallokalerna samtidigt som myndigheterna kraftigt rekommenderar att befolkningen ska undvika kontakter och stanna hemma. Under dessa omständigheter finns det en verklig risk för att valdeltagandet minskar och att valets trovärdighet lider.

Även Institutet för hälsa och välfärds bedömning att riskgrupperna i juni har hunnit vaccineras i stor omfattning talar för senareläggningen. Förutsättningarna att ordna ett tryggt och som helhet lyckat kommunalval är således bättre i juni än i april. Samtidigt finns det ingen anledning att skjuta upp valet mer än nödvändigt.

Senareläggningen görs så att kandidatlistorna och rösträttsregistret sammanställs på nytt enligt de tidsramar som fastställs i vallagen. Förhandsröstningen förlängs till två veckor för att förbättra möjligheterna att rösta tryggt.

En arbetsgrupp som består av riksdagspartiernas partisekreterare kommer ännu att föra mer ingående diskussioner om detaljerna i förrättandet av valet.

Regeringen lägger fram en proposition om detta utifrån justitieministeriets beredning. Det är riksdagen som fattar beslut om att senarelägga kommunalvalet.

Ytterligare information:
Malin Brännkärr, statssekreterare, tfn 040 534 77 27, [email protected]
Niklas Mannfolk, specialmedarbetare, tfn 050 306 39 90, [email protected]

Tillbaka till toppen