Hoppa till innehåll
Media

Konsekvensbedömningen vid statsrådet får ett eget kompetensnätverk

justitieministeriet
Utgivningsdatum 23.12.2020 13.17
Nyhet

Justitieministeriet har inrättat ett kompetensnätverk för konsekvensbedömning vid statsrådet. Nätverket ska stärka samarbetet mellan ministerierna och hjälpa lagberedarna att identifiera och bedöma konsekvenserna av lagarna.

En central uppgift är att bilda ett nätverk av kontaktpersoner med en medlem och en ersättare från varje ministerium. Genom dessa personer får föredragandena mer information om bedömningen av konsekvenser i frågor som gäller respektive ministeriums ansvarsområde. – Det är viktigt att veta vem som kan kontaktas också vid konsekvensbedömningar av förvaltningsövergripande lagberedning, konstaterar kompetensnätverkets ordförande Antti Moisio, bedömningsråd vid statsrådets kansli. 

Medlemmarna i nätverket svarar på förfrågningar från andra ministerier eller förmedlar dem vid behov till en sakkunnig vid det egna ministeriet. På motsvarande sätt kan de via nätverket förmedla förfrågningar från det egna ministeriet till andra ministerier. – I kompetensnätverket för konsekvensbedömning kan vi diskutera metoder och sprida god praxis. Det är bra att få ta del av innovationer som införts inom andra förvaltningsområden, tillägger Moisio.

En av nätverkets uppgifter är att sprida information inom statsrådet om undersökningar, anvisningar och utbildningar i anslutning till konsekvensbedömningar. Nätverket lägger dessutom fram förslag om utvecklingen av informationen och utbildningen i fråga om konsekvensbedömningar och om metoder för att stärka samarbetet inom statsrådet vid utarbetandet av konsekvensbedömningar.

Ordförande för kompetensnätverket är bedömningsrådet Antti Moisio från statsrådets kansli och vice ordförande utvecklingsrådet Kaisa Tiusanen från justitieministeriet. Kompetensnätverket sammanträder för första gången i januari 2021 och dess mandatperiod fortsätter till den 31 mars 2023. Det är fråga om ett projekt som ingår i regeringsprogrammet. Enligt regeringsprogrammet ska stödet över ministeriegränserna ökas så att det på ett så djupgående sätt som möjligt går att bedöma lagarnas konsekvenser också för människors försörjning, miljön, jämställdheten, de mänskliga rättigheterna och företagens verksamhetsförutsättningar.

Ytterligare information:
kompetensnätverkets ordförande, bedömningsråd Antti Moisio, tfn 0295 160 198, [email protected]

Tillbaka till toppen